Tillbehör

Bevattning

Minska dammet vid vårstädning genom att begjuta sopvalsen med vatten. Kan även användas för att vattna t. ex. planteringar och krukor.

  • Komplett anläggning består av tank, tankhållare (3p), pump samt dysramp
Tekniska data
Bevattning
Arbetsbredd min (cm) 50
Vikt exkl fäste (kg) 60-360
Bilder
Bevattning Bevattning Bevattning Bevattning Bevattning Bevattning Bevattning

Uppsamlingslåda

Gäller ej LS M60, H60 eller LBS 200-250.

Bilder
Uppsamlingslåda
Låda för Ventrac

Till Ventrac orginalsop går det att få en uppsamlingslåda med hydralisk tömning.

Bilder

Penselborste LPB
Mekanisk alt. hydraulisk penselborste

Penselborsten är upphängd i kraftiga gummielement i både höjd och längsled. En hydraulcylinder gör det möjligt att förskjuta borsten för bättre följsamhet. Borsthuvudet är ledat i alla ledder för inställning av borstvinkeln.

Levereras inklusive hydraulcylinder för sidoförskjutning, kardanaxel (mek.), hydraulslangar och snabbkopplingar samt erforderligt fäste.


Elventil 6/2

För två funktioner.

Elventil 8/2

För tre funktioner.

Fram/back ventil

Endast hydrauliska sopaggregat.

Flödesdelare

Endast hydrauliska sopaggregat, styr hastigheten på sopaggregatet.


Kommentarer inaktiverade.